Stop grootschalige bomenkap in Ypenburg op Natuurlijk Haags! Redt onze Natuurlijk Haags(e) Wildernis en teken de petitie!

Vorig jaar zijn er in Ypenburg bij TNO 1200 bomen gekapt!! De zeer zeldzame broedvogel de Roerdomp heeft het moeilijk omdat zonder pardon ruim tien ha oud rietland in 1 keer is weggemaaid. De Roerdomp heeft meerjarig rietland nodig om te leven en is een beschermde inheemse diersoort die op de rode lijst staat. De Houtsnip zit hier, kramsvogels, vossen, konijnen, fazanten en veel vogelsoorten. De ooievaar vliegt hier regelmatig en diverse roofvogels waar moeten al die dieren straks heen?? 44% van onze Nederlandse broedvogels staan op een rode lijst...