Welkom thuis..

Vaak vragen mensen hoe je erbij komt om bijen te gaan houden? Dan zeggen we; ze zeggen dat de bijen zelf de imker kiezen... wij mensen kunnen in ieder geval veel van bijen leren! Mensen zeggen dat het niet goed gaat met de bijen!? Dat klopt, wereldwijd hebben de bijen het moeilijk. Ook in Nederland zijn er imkers die sommige volken zijn verloren, soms al hun volken. Hoe komt dat dan? Bijen spiegelen namelijk hoe wij met deze aarde omgaan! We zouden kunnen zeggen; het gaat niet goed met de mensen! We vragen te veel van de aarde en we gaan er niet altijd goed mee om. Er zijn wel allerlei acties en initiatieven om de bijen te redden en het milieu te verbeteren. Maar weten we de weg terug nog wel? Als het niet lukt wat dan? Moeten we niet terug gaan naar de bedenker van deze schepping! Waar ging het mis? Hoe kan het beter?

In het begin schiep de grote gulle gever alles prachtig mooi en vol kleuren, toen kwam er een schaduw over het land en bracht de mens naar het grijze rijk. Maar wij kunnen weer kleur krijgen door de liefde, door de liefde van Christus die voor ons stierf zodat wij zouden leven en ook de schepping bevrijd zal worden van de sluwe schaduw. En wij voor altijd vrij zullen zijn en weer in harmonie met elkaar en de schepping zullen leven. Dit lijkt een utopie, toch was het de bedoeling van de grote gulle gever dat deze wereld een paradijs zou zijn. Maar wat hebben we er samen van gemaakt? Ook al lijkt het hier dikwijls niet op een paradijs, op een dag zal het hier weer een paradijs zijn.

 

Wij wilden een toren bouwen, we wilden de hemel bereiken. God zelf kwam uit Zijn hemel naar ons in de persoon Jezus Christus om ons op te zoeken, omdat wij verloren waren! Lieve mensen wij hebben Zijn genade echt nodig...

Wij hebben het nodig om gevonden te worden en eindelijk thuis te komen. Net als de bijen verpoppen tot een hemellichaam, zo zullen wij op een dag ook verpoppen en naar huis vliegen!  Hij wil graag bij ons zijn. Hij beloofd je: Ik Zal altijd bij je zijn!

We hopen dat je je zal laten vinden in Zijn liefde voor jou en je meer en meer kunt genieten van de mooie dingen in dit leven.

 

Welkom thuis!