Onze Samenleving

Door de individualisatie en ontkerkelijking zijn veel mensen het idee wat God ooit had min of meer kwijtgeraakt. Maar dat God bestaat is veelal nog terug te zien in de natuur, duidelijk en kwetsbaar. De bijen durven in een afhankelijkheidsrelatie te leven, sterker nog, niet één bij kan zonder haar volk leven. Tegelijkertijd moeten zij dus wel afhankelijk zijn. Zij moeten communiceren.

Mensen laten zien hoe prachtig bijen met elkaar samenleven als één volk. Elkaar uitdagen om kwetsbaar en afhankelijk te durven zijn. De bijen en de mens leven ook in een afhankelijkheids relatie. De bijen kunnen niet zonder ons en wij niet zonder de bijen. De ene mens niet zonder de ander, de mens niet zonder haar Maker, want aan de grote gulle gever hebben wij ons bestaan te danken.

A: Apis mellifera, De Honingbij.

B: Bijen in relatie tot de mens.

C: Christus, wij zijn van Christus, de gever van leven.